Thứ Năm,ngày 07/07/2022 | 12:12 (GMT+7)
Tìm kiếm:
TÀI TRỢ
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ WEBSITE
Số người online: 10
Lượt truy cập: 266593
HOẠT ĐỘNG HỘI VIÊN » XEM CHI TIẾT
BCH Hội Tin học tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ hai

Đồng chí Lê Minh Tuấn triển khai một số nội dung công việc BCH Hội phải tổ chức thực hiện ngay sau khi UBND tỉnh đã có Quyết phê duyệt nhân sự BCH và Điều lệ Hội, cụ thể như sau: Mở tài khỏan; khắc dấu; bảng hiệu và nơi đặt văn phòng Hội


Vào lúc 8 giờ 00 ngày 28 tháng 4 năm 2011, tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông. BCH Hội Tin học tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ hai để triển khai một số hoạt động của Hội.

I- THÀNH PHẦN
1- Chủ trì: Đồng chí Lê Minh Tuấn, Chủ tịch hội.
2- Thành viên BCH: 06 thành viên trong BCH, vắng đồng chí Nguyễn Đức Hải Tùng (có lý do).
II- NỘI DUNG
Đồng chí Lê Minh Tuấn triển khai một số nội dung công việc BCH Hội phải tổ chức thực hiện ngay sau khi UBND tỉnh đã có Quyết phê duyệt nhân sự BCH và Điều lệ Hội, cụ thể như sau: Mở tài khỏan; khắc dấu; bảng hiệu và nơi đặt văn phòng Hội; gia nhập Hội liên hiệp các Hội KTKT tỉnh; Chi hội của Hội tin học Việt Nam; giới thiệu thông tin liên hệ của Hội với các Sở, ban, ngành trong tỉnh, Hội Tin học các tỉnh; xây dựng website; đề cử hội viên đảm nhiệm các công việc văn thư, thủ quỹ và kế toán của Hội; phân công nhiệm vụ các thành viên trong BCH; triển khai một số hoạt động chuyên môn của Hội trong năm 2011.
Qua trao đổi, thảo luận của các thành viên BCH. Phiên họp lần thứ 2 của BCH đi đến thông nhất những nội dung sau:
1- Phân công các thành viên trong BCH:
1.1- Đồng chí Lê Minh Tuấn, Chủ tịch:
- Chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động của Hội;
- Giữ mối quan hệ với Hội Tin học các tỉnh; các sở, ban, ngành trong tỉnh;
- Tranh thủ nguồn kinh phí từ ngân sách đễ hỗ trợ các hoạt động ban đầu của Hội; vận động nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp trong ngành thông tin và truyền thông.
1.2- Đồng chí Trần Văn Tính, Phó Chủ tịch:
- Phụ trách chính công tác phát triển hội viên, đặt biệt là hội viên tập thể (các doanh nghiệp).
- Phụ trách công tác tuyên truyền.
- Xây dựng website và hệ thống thư điện tử của Hội.
1.3- Đồng chí Nguyễn Đức Hải Tùng, Thư ký:
- Phụ trách công tác thư ký tổng hợp.
- Công tác Văn – Thể - Mỹ của Hội.
1.4- Đồng chí Võ Duy Phong, Trưởng Ban kiểm tra:
- Phụ trách chính công tác thanh, kiểm tra các hoạt động của Hội.
- Phối hợp cùng đồng chí Hoài trong công tác chuyên môn về hoạt động CNTT.
1.5- Đồng chí Trần Minh Hoài, Ủy viên:
 Phụ trách chính công tác chuyên môn về hoạt động CNTT (môi trừơng chính sách, công nghệ, phần cứng, phần mềm,…) cùng với sự phối hợp đồng chí Phong và đồng chí Thiện.
1.6- Đồng chí Cao Phước Minh, Ủy viên: Phụ trách chính công tác tài chính.
1.7- Đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Ủy viên:
- Phối hợp cùng đồng chí Tính trong công tác phát triển hội viên.
- Phối hợp cùng đồng chí Hoài trong công tác chuyên môn về hoạt động CNTT.
2- Một số nội dung đã thông nhất về website và trụ sở văn phòng Hội:
- Địa chỉ website: www.itabinhthuan.org.vn
- Địa chỉ hộp thư chung: tên_người_dùng@itabinhthuan.org.vn
- Địa chỉ hộp thư giao dịch của hội: vanphong@itabinhthuan.org.vn
- Văn phòng hội: tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Số 284 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết.
3- Đề cử các hội viên đảm nhận công tác văn thư, thủ quỹ và kế toán:
- Ông Trần Xuân Vũ: Vai trò Kế toán của Hội.
- Bà Trần Thị Bích Hà: Vai trò Thủ quỹ của Hội.
- Bà Nguyễn Thị Bích Hiền: Vai trò Văn thư của Hội.
4- Triển khai một số công việc trước mắt:
- Đồng chí Tùng: Văn bản giới thiệu thông tin của Hội đến các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh có liên quan; thủ tục làm thành viên Hội Tin học Việt Nam (Chi hội); thủ tục làm hội viên tập thể của Hội liên hiệp các Hội KHKT tỉnh.
- Đồng chí Phong: Thực hiện công việc khắc dấu, làm bảng hiệu.
- Đồng chí Tính: Khẩn trương đưa website Hội vào hoạt động.
- Đồng chí Minh: phối hợp đồng chí Trần Xuân Vũ để mở tài khoản.
- Tất cả các thành viên BCH đề xuất nội dung các hoạt động của Hội trong năm 2011 (email trực tiếp cho Chủ tịch Hội).
Phiên họp kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày./.
     Thư ký                                                            TM. BAN CHẤP HÀNH
 
 
 
Võ Duy Phong                                                       Lê Minh TuấnCác bài viết cùng loại: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/