Thứ Bảy,ngày 24/02/2024 | 01:55 (GMT+7)
Tìm kiếm:
TÀI TRỢ
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ WEBSITE
Số người online: 1
Lượt truy cập: 334246
XEM THÔNG BÁO MỜI HỌP
Mời họp toàn thể Hội viên lần thứ 1
 

                  MỜI HỌP

Ban Chấp hànhHội Tin học tỉnh Bình Thuận mời họp toàn thể Hội viên lần 1 năm 2012 với thành phần, nội dung, thời gian và địa điểm như sau:
1.     Thành phần:
- Ban Chấp hành Hội Tin học;
- Toàn thể Hội viên Hội Tin học.
2.     Nội dung:
- Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng hoạt động của Hội Tin học năm 2012.
- Bàn kế hoạch tổ chức Hội thảo CNTT năm 2012 và Kế hoạch tổ chức Hội thi tin học không chuyên do Hội Tin học chủ trì.
- Báo cáo công tác tài chính của Hội.
- Kết nạp Hội viên mới.
- Báo cáo về website của Hội.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 08 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2012.
- Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
Số 16 Cường Để - thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận.

Đề nghị toàn thể Hội viên sắp xếp thời gian để tham dự và đóng góp ý kiến cho cuộc họp.
                                                               Tải giấy mời họp tại đây: Giấy mời họp  


Các thông tin khác:
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/