Thứ Sáu,ngày 12/08/2022 | 07:28 (GMT+7)
Tìm kiếm:
TÀI TRỢ
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ WEBSITE
Số người online: 7
Lượt truy cập: 268490
TIN TỨC » XEM CHI TIẾT
Chủ tịch Hội Tin Học Bình Thuận tham gia Hội Thảo “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội cho Đồng bằng sông Cửu Long”

Hội Thảo diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 29/8/2018 tại Nhà hàng Hương Sen. Địa chỉ: số 315, đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.


 1. Định hướng Hội thảo

Năm 2018, Hội thảo sẽ tiếp tục tập trung bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng chính quyền điện tử; về tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; cải cách thủ tục hành chính, như: Nghị quyết số 36a/2015/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính,…
 
 
2.1. Các phát biểu định hướng
 
•         Cơ hội và thách thức để phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
•         Vai trò của lãnh đạo trong việc khai thác các cơ hội từ cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
 
2.2. Ứng dụng và giải pháp CNTT trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0
 
•         Ứng dụng CNTT trong nông nghiệp, du lịch, dự báo,… thích ứng với biến đổi khí hậu.
•         Giải pháp trí tuệ nhân tạo lắng nghe dư luận xã hội trên kênh mạng trực tuyến, phân tích hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan nhà nước.
•         Giải pháp xây dựng kho dữ liệu số cấp tỉnh.
•         Giải pháp thu thập, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan trung ương và địa phương.
•         Giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin ứng phó biến đổi khí hậu.
 
2.3. Phát triển nguồn lực và đầu tư, khởi nghiệp
 
•         Phát triển nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng 4.0
•         Giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT
•         Giải pháp phát triển nguồn lực CNTT đáp ứng nhu cầu cuộc cách mạng 4.0
•         Tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho ứng dụng công nghệ mới và phát triển CNTT
 
2.4. Kinh nghiệm chia sẻ giữa các địa phương
 
•         Kinh nghiệm phát triển mô hình kết cấu hạ tầng CNTT các cấp.
•         Kinh nghiệm triển khai một số ứng dụng dùng chung trong tỉnh.
•         Kinh nghiệm sử dụng chữ ký số tại địa phương
•         Kinh nghiệm công tác đảm bảo an toàn thông tin
•         Kinh nghiệm xây dựng CSDL và số hoá CSDL 
•         Kinh nghiệm tăng hiệu quả dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4.
 
Ngoài ra, sau Hội Thào ngày 30-31/8 Đoàn còn tham gia các hoạt động thăm quan du lịch văn hoá Vĩnh Long.
 
- Các Hội đăng ký tham gia Đoàn ICT Caravan đến Vĩnh Long khởi hành từ Tp Hồ Chí Minh ngày 28/8/2018 đăng ký với Hội Tin học Tp HCM.
 
 Nội dung Hội nghị Hội đồng Trung ương các Hội Tin học :
 
- “Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động”: nhìn lại năm hoạt động 2017-2018.
 
- Vị trí vai trò các hội Tin học với định hướng phát triển CNTT-TT 2018-2020.
 
- Công tác chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Tin học Việt Nam (dự kiến 1/2019); công tác Thi đua – khen thưởng.
 
- Xem xét đăng cai Hội thảo HT-PT CNTT-TT Việt Nam năm 2020, 2021.
 
 Các bài viết cùng loại: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/