Thứ Tư,ngày 06/07/2022 | 11:47 (GMT+7)
Tìm kiếm:
TÀI TRỢ
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ WEBSITE
Số người online: 5
Lượt truy cập: 266583
HOẠT ĐỘNG HỘI VIÊN » XEM CHI TIẾT
Giấy mời tham dự Hội thảo CNTT An toàn, An ninh thông tin

Trân trọng kính mời Quý vị đại biểu, toàn thể Hội viên tham dự hội thảo CNTT An toàn, an ninh thông tin


 

HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
HỘI TIN HỌC TỈNH BÌNH THUẬN
 
                                                    Bình Thuận, ngày 25 tháng 6 năm 2012
 
BAN CHẤP HÀNH
HỘI TIN HỌC TỈNH BÌNH THUN
 
Trân trọng kính mời:
    ...............................................................................
    ...............................................................................
 
ĐẾN DỰ HỘI THẢO CNTT
 
AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN
 
 
        Thời gian : 08 giờ 00 ngày 06/07/2012
        Địa điểm : Khách sạn Bình Minh 
        (Số 211 Lê lợi, Tp. Phan Thiết)
Rất vinh dự được đó tiếp Quý đại biểu!
 
                                             TM.BAN CHẤP HÀNH
                                                        CHỦ TỊCH
 
 
 
 
                                                     Lê Minh Tuấn

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
-------o0o-------
 
7h30 - 8h00: Đón tiếp đại biểu.
8h00 - 8h05: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
8h05 - 8h15: Báo cáo tổng quan về tình hình an toàn, an ninh thông tin (Ông Lê Minh Tuấn – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông).
8h15 - 8h40: An toàn, an ninh thông tin tại trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh (Trung tâm CNTT&TT).
8h40 - 9h10: Những nguy cơ mất dữ liệu khi giao dịch trên mạng (Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Athena).
9h10 - 9h35:Bảo mật ứng dụng online (Công ty Cổ phần công nghệ thông tin ITAS)
9h35 - 10h00:Giải lao.
10h00 - 10h30:An toàn, an ninh thông tin tại Data Center (Công ty Tin học và Thương mại Đại Trần Gia).
10h30 - 11h20: Thảo luận.
11h20 - 11h30: Kết luận Hội thảo.
 

-------o0o-------

 
 
Thông tin liên hệ:
 Địa chỉ: Số 284 Trần Hưng Đạo, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận.
( Điện thoại: (062) 3750292 * Fax: (062) 3750290
: Website: www.itabinhthuan.org.vn

 
Các bài viết cùng loại: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/